Klamydia

Klamydia - Information, symptom, medicin och behandlingar

Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna i världen. Drygt 40.000 svenskar smittas varje år av klamydia.

Vanligast är klamydia hos unga människor, mellan arton till trettio, men sjukdomen har också blivit vanligare bland äldre.

Det stora problemet med klamydia är att 75% av de som smittas inte har några tydliga symtom. Detta leder att många missar att behandla sjukdomen och på så sätt sprider den vidare.

På grund av detta, och att klamydia allvarligt kan skada de smittades hälsa, är det viktigt att testa sig och behandla klamydia så fort som möjligt.

Zithromax är en antibiotika som används mot en rad sjukdomar, men som vi erbjuder främst som läkemedel mot könssjukdomar. Zithromax kan hjälpa dig bli frisk från klamydia, mycoplasma, ospecifik uretrit och ureaplasma urealyticum. Behandlingen behöver endast tas en gång.
Doxycyklin är en bred antibiotisk behandling som är särskilt effektiv mot bakteriella könssjukdomar. Behandlingen används bland annat för att bota klamydia, ospecifik uretrit och ureaplasma urealyticum.
Azithromycin är en snabb och effektiv behandling för bakteriella könssjukdomar såsom klamydia ospecifik uretrit, ureaplasma urealyticum och mycoplasma genitalium. Azithromycin behöver bara tas en gång.

Vad är Klamydia?

Klamydia orsakas av en bakterie (Chlamydia trachomatis) som sätter sig i urinrör, livmodern, slemhinnorna i slidan och ibland i ändtarmen. Bakterien kan också sprida sig till testiklarna. Den absolut vanligaste anledningen till att ha blivit smittat av sjukdomen är oskyddad sex, då bakterien sprids från slemhinna till slemhinna.

Men klamydia kan också spridas via analsex och oralsex. Sjukdomen kan i vissa fall spridas även ifall kondom har använts.

Ifall klamydia smittar i underlivet hos män vandrar den oftast vidare längs slemhinnorna i könsorganen och urinröret. Även testiklar kan bli infekterade. Ifall klamydia smittar i underlivet hos en kvinna kan livmodern och äggledare bli infekterade. Klamydia behandlas med hjälp av antibiotika.

Källa: Folkskyddsmyndigheten

Klamydia Symtom

Det är många som har klamydia utan att veta om det. Ett exempel på detta är trots att klamydia har en jämn spridning mellan könen så får många fler kvinnor än män diagnos.

Det stora problemet med klamydia är att infektionen kan vara i stort sett symtomfri för smittade, och de symtom som uppstår kan oftast vara ganska små och irriterande.

Det är därför viktigt att vara noga med att självdiagnoserna dig själv ifall du misstänker att du drabbats av klamydia.

Symtom uppstår oftast inom den första veckan efter smittotillfället, men inkubationstiden kan variera mellan 1 vecka till 3 veckor. För de flesta är inkubationstiden för klamydia en vecka.

Klamydiasymtom hos män

Det absolut vanligaste symtomet hos män är att sveda vid kissande. Graden av sveda kan variera från smått irriterande till allvarliga smärtor, men det är vanligare med att det främst upplevs som obehagligt.

Vanliga symtom

  1. Sveda vid kissande
  2. Flytningar från urinröret
  3. Testikelvärk

Ett annat symtom kan också vara flytningar från urinröret. En normal flytning är slemmig, vit eller genomskinlig. Flytningar kan vara illaluktande och variera i mängd.

Sjukdomen kan också orsaka svullnad i pungen. Detta beror på att infektionen spridit sig dit. Något annat som kan hända är att en smittad man får värk i testiklarna. Klamydia kan också orsaka svullnad och värk i lederna. Oftast är smärtan påträngande och skarp, och lederna blir synbart svullna.

Ifall smittan spridit sig via analt samlag kan symtom som irritation och värk i ändtarmen uppstå. Diarré och smärtor kan också vara ett tecken på klamydia i ändtarmen. Värt att veta är att risken för att bli infekterad genom analt samlag anses vara mindre jämfört med vaginalt samlag.

Klamydia kan också drabba ögon, oftast i sammanband med oralsex. Vid denna typ av fall blir ögonen rinniga, kliar och börjar svida. Att få klamydia i ögonen är ovanligt. Slutligen kan klamydia infektera svalget. Det stora kännetecknet för detta är oftast ganska kraftig obehag i svalget. Att könssjukdomen attackerar svalget är mycket ovanligt.

Klamydiasymtom hos kvinnor

De flesta kvinnor har någon erfarenhet av flytningar. Oftast är det bara ett steg i en naturlig process. Vid misstanke om att ha blivit smittad av klamydia kan dock en rad symtom uppstå. Flytningar kan byta färg. Ifall flytningar plötsligt blir illaluktande kan det bero på klamydia.

Ifall flytningarna plötsligt blir allvarligare eller ökar i mängd kan det också vara ett tecken på att personen i fråga blivit smittat av könssjukdomen.

Vanliga symtom

  1. Flytningar som kan vara missfärgade, lukta illa, eller vara allvarligare än normalt
  2. Sveda vid kissande
  3. Feber

Ett annat symtom är så kallade mellanblödningar. Detta är oftast små, oväntade blödningar från livmodern. Blödningarna i sig själv är inte farliga, men det kan vara ett tecken på att infektionen spridit sig till livmodern.

Bland andra vanliga symtom hos kvinnor finns sveda vid kissande. Precis som hos män kan graden av sveda variera från smått irriterande till allvarliga smärtor, men det är vanligare att symtomet främst upplevs som lätt obehagligt.

Vad händer ifall klamydia inte behandlas?

Klamydia kan ha allvarliga hälsoeffekter hos både män och kvinnor. Det kan leda till infertilitet (ofrivillig barnlöshet) hos både kvinnor och män.

Hos kvinnor beror det på att äggledare riskerar att bli skadade. Även livmoder och äggstockar kan ta allvarlig skada.

Hos män är det framförallt testiklarna som kan drabbas. Fertiliteten kan drabbas negativt.

Andra otrevliga effekter av en obehandlad klamydia-infektion är att sjukdomen kan spridas till nyfödda vid födsel, ge ärrbildning i en rad organ, och överlag försvåra graviditeter.

Klamydia kan också orsaka en inflammation i bäckenet. Symtom på denna typ av inflammation kan vara hög feber och smärta i och runt magen. Ungefär 2,5% av kvinnor som smittas av klamydia får en inflammation i bäckenet.

Klamydia kan också skapa allvarliga problem under graviditet. Hos män kan klamydia skada testiklarna. Detta kan i vissa fall orsaka direkt sterilitet. Obehandlad klamydia är allvarligt, därför är det viktigt att testa sig så snart som möjligt.

Hur behandlas klamydia?

Klamydia behandlas enkelt med antibiotika. Vi på EuroClinix rekommenderar Doxycyklin mot klamydia som är ett bredspektrum-antibiotika. Medicinen tas två gånger om dagen under en vecka.

Vi erbjuder också en annan klamydiabehandling i form av antibiotikan Azithromycin. Azithromycins stora fördel är att det bara behövs en dos, en gång. Det är med andra ord en engångsbehandling.

euroClinix erbjuder behandlingar mot klamydia

Vi på euroClinix erbjuder ett enkelt, diskret, och smärtfritt sätt att behandla klamydia på. Hos oss kan du beställa någon av de två antibiotika (Doxycyklin och Azithromycin) som vi tillhandahåller.

Ifall du väljer att beställa en behandling hos euroClinix kan du vara trygg i kunskapen om att din beställning sköts på ett diskret, anonymt och professionellt sätt. Läs mer om våra behandlingar nedan.

Eftersom euroClinix verksamhet är baserad i England så omfattas inte vår verksamhet av Smittskyddslagen. Detta innebär att vi tyvärr inte omfattas av informationsplikten. Så klart så förespråkar euroClinix att alltid vara öppen och ärlig med alla partners ifall det finns en misstanke om att ha blivit smittad av klamydia, eller en annan typ av könssjukdom. Vänligen notera att du som privatperson fortfarande agerar under svensk lag, och att informationsplikten gäller alla som gjort ett positivt klamydiatest.

DoxycyklinTillverkare: Actavis
Typ av läkemedel: Antibiotika
Innehåll per tablett: 100 mg av doxycyklin
Tas:Två gånger per dag under två veckor
Finns i lager: Ja

Läs mer om Doxycyklin här

AzithromycinTillverkare: Teva
Typ av läkemedel: Antibiotika
Innehåll per tablett: 500 mg av azithromycin
Tas: En gång
Finns i lager: Ja

Läs mer om Azithromycin här


Relaterade länkar

Hur säkert är ditt sexliv?
Gör vårt test här