Tidig utlösning

Behandla för tidig utlösning enkelt med euroClinix

För tidig utlösning (också kallat för: prematur ejakulation, PE, för tidig sädesavgång, eller för tidig ejakulation) definieras vanligtvis som utlösning efter bara en kort stund av sexuell stimulering.

Vad som är en kort stund av sexuell stimulering kan diskuteras och är mångt och mycket upp till vad individen själv tycker, men rent medicinskt har det fastställts att när en man under regelbundna samlag får utlösning inom 60-120 sekunder så är detta en tidig ejakulation.

Priligy och substansen Dapoxetin tillhör den klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Medicinska undersökningar har visat att tidig utlösning ofta beror på låga serotoninnivåer, vilket Priligy kan motverka.

Mer information om tidig utlösning

Det är vanligt att uppleva tidig utlösning om du är sexuellt oerfaren, nervös, eller har långa uppehåll mellan dina sexualpartners. Dessa typer av för tidiga ejakulationer är relativt normala, och brukar försvinna med tiden.

Andra faktorer som kan spela in nervositet, spändhet, och framförallt stress. Ifall en person haft en extremt stressig vecka i sitt yrkesliv eller privatliv kan preamtur ejakulation vara ett av många symtom på att det är dags att försöka minska stressen.

För de fall när för tidig utlösning vid samlag fortsätter vara ett problem under en längre tid finns det behandlingar och terapi som kan hjälpa till eller helt få problemet att försvinna.

Problemet för många är att de inte söker hjälp, utan lider i det tysta. Detta kan påverka den mentala hälsan och självförtroenden dels sexuellt, men även i andra delar av livet. I längden kan obehandlad prematur ejakulation leda till relationsproblem, ömsesidig sexuell frustration, och ibland till och med depression.

Av svenska män i åldern 18-74 år drabbas ungefär 9 procent ofta av för tidig utlösning, det betyder att runt 250 000 svenska män är drabbade av tidig ejakulation. Av dessa män uppger hela 39 procent att det ger de stora personliga problem.

Vad orsakar tidig utlösning?

Fakta om tidig utlösning

Procent av män som någon gång upplevt för tidig ejakulation

Procent av män som upplever det ofta

Procent av män som upplever att det är ett stort problem

Det uppskattas att de flesta fall av för tidig utlösning orsakas av känslomässiga och psykologiska orsaker. Ny forskning har även föreslagit att tidig utlösning kan orsakas av fysiska orsaker, exempelvis hormonella-, urologiska- eller neurologiska orsaker.

Den vanligaste orsaken till för tidig utlösning är sexuell osäkerhet och rädsla för att göra fel. Denna rädsla ökar spänningen, och framkallar för tidig utlösning.

Ibland kan för tidig utlösning vara en inlärt vana från onani i ungdomen. Man har då en inlärd reflex att få snabb utlösning, för att till exempel inte bli påkommen. Brist på neurotransmittern serotonin anses också vara en orsak till för tidig sädesavgång.

Den senaste forskningen har även visat att en låg nivå av serotonin i hjärnan är främsta orsaken till för tidig utlösning. Relationsbekymmer, stress och depression kan också bidra till problem med för tidig ejakulation.

Att söka hjälp mot för tidig utlösning

Det är viktigt att förstå orsakerna till problemet med tidig utlösning innan du söker någon form av behandling. Genom att svara på frågorna här nedan kan du skapa dig en bättre uppfattning angående ditt problem.

 1. Är problemet fysisk eller psykisk?
 2. Har det skett några förändringar i ditt liv som kan ha haft en inverkan på dig känslomässigt?
 3. Hur länge har du haft problem med tidig utlösning?
 4. Har det pågått under en längre tid, eller har det uppstått nyligen?
 5. Sker det regelbundet eller oregelbundet?

Om du tror att det är känslomässiga eller psykologiska problem som orsakar dina problem med för tidig utlösning, så det bäst att få hjälp genom att besöka en kurator eller psykoterapeut. Om det beror på fysiska orsaker finns läkemedlet, Priligy, men även specifika övningar som kan hjälpa till.

Psykologiska orsaker

Livslång för tidig utlösning:

olika anledningar till ejakulationsproblem

Anledningen till ejakulationsproblem kan vara både psykiska och fysiska.

Det finns två grupper som psykologiska orsaker till ejakulationsproblem kan delas in i. Det ena är livslånga orsaker. Detta inkluderar problem som antingen kan vara ärftliga eller ha blivit inlärda beteenden under barndomen. Inlärda beteenden kan oftast kopplas till ett tidigt trauma.

Det finns också gruppen sekundära orsaker. Denna typ av ejakulationsproblem utvecklas som en följd av psykologiska eller fysiologiska problem. Ofta har denna typ av psykologiska orsaker en stark koppling till en individs liv. Ett stressigt eller struligt privatliv eller yrkesliv kan ofta ligga bakom.

Symtom för psykologiskt framkallad tidig utlösning

 1. Ejakulation sker inom en minut av penetrering, eller till och med innan penetration.
 2. Oförmåga att hindra ejakulering efter vaginal penetrering.
 3. Känslor av ångest, frustration eller orolighet före och efter sexuellt umgänge.
 4. Bestående problem med tidig utlösning efter minimal stimulans, eller ejakulering kort efter penetrering.
 5. Tidig utlösning även då du tidigare haft ett bra och fungerande sexliv.
 6. Känslor av personlig ångest som utvecklats till ett relationsproblem.

Fysiologiska orsaker till tidig utlösning

Problem med prostatan

Prostatan är ansvarig för och hjälper till att tillverka spermier. Män som lider av prostatacancer, en överaktiv prostata eller en förstorad prostata löper en ökad risk att lida avproblem med tidig utlösning.

Diabetes, högt blodtryck och överkonsumation av alkohol

Sjukdomar som påverkar blodcirkulationen i kroppen kan påverka ejakulationen. Diabetes, högt blodtryck (hypertoni) och överkonsumering av alkohol kan alla spela en roll i att förändra konsistensen av blodet i kroppen, vilket i sin tur kan påverka processen av ejakulering.

Läkemedel

Vissa läkemedel såsom anti-depressiva kan påverka och förändra en persons mentala hälsa, och i vissa fall helt hindra de från att kontrollera sin utlösning. Och andra sidan kan vissa anti-depressiva läkemedel hjälpa till att förlänga det sexuella umgänget.

Hur kan jag behandla för tidig utlösning?

Det finns ett antal övningar som har utvecklats för att träna upp och behandla för tidig utlösning, såsom "squeeze" och "stopp och start" övningar. Det finns även desensibiliserade krämer avsedda för att bedöva din penis och ge utrymme för längre samlag. Men det finns idag bara en medicinsk behandling som i kliniska tester visat resultat.

Priligy (aktiva substans är Dapoxetin) är det första orala läkemedlet som godkänts som behandling mot tidig utlösning. Priligy har godkänts för försäljning i hela EU. Priligy bidrar till att öka längden på samlaget och verkar för att öka den sexuella tillfredsställelsen mellan dig och din partner. Hos euroClinix kan du beställa Priligy och få din leverans inom 24 timmar. Läs mer genom att klicka på länken nedan.